Ion Cantacuzino

Român ai cărui demni urmaşi ar trebui să fim, Profesorul Ion Cantacuzino “a fost una dintre cele mai ilustre personalitati stiintifice-culturale pe care le-a dat la iveala poporul roman; era “însasi întruparea integrala a puterii, vointei si inteligentei omenesti”” după cum spunea Nicolae Iorga citiţi mai departe Acest remember se datorează vizitei de azi la Palazzo Bo (Universitatea din Padova), unde, în Sala dei Quaranta, singurul român dintre cele 40 de ilustre personalităţi ale culturii europene care au studiat la această universitate este Constantin Cantacuzino, erudit istoric şi geograf român, de asemenea cu origini nobile. Reîmprospătându-mi memoria în ceea ce…
Read more →

Anestezist in Italia

Daca va doriti si va permiteti sa plecati pentru cate 2-3 saptamani in Italia pentru munca de anestezist, scrieti-mi mail (ciprian at anestezistu.ro) si va prezint plinul si golul paharului. Plata e pe ora lucrata (6-12 pe zi) si incepe de la 20 Euro. Toate taxele de autorizare, transport si cazare sunt platite de firma de resurse umane.

Drepturile şi obligaţiile asiguraţilor.

Asiguratii au dreptul la un pachet de servicii de baza, in conformitate cu Legea nr. 95 / 2006 privind reforma in domeniul sanatatii, Titlul VIII Asigurarile sociale de sanatate, Art. 218. Pachetul de servicii de baza este stabilit prin contractul-cadru elaborat de CNAS, in colaborare cu organizatiile implicate in sistem. Proiectul se avizeaza de Ministerul Sanatatii Publice, si se aproba prin hotarare a Guvernului.   Contractul-cadru reglementeaza, in principal, conditiile acordarii asistentei medicale cu privire la:   a) pachetul de servicii de baza la care au dreptul persoanele asigurate; b) lista serviciilor medicale, a serviciilor de ingrijiri, inclusiv la domiciliu,…
Read more →

Legea drepturilor pacientului

LEGEA nr.46 din 21 ianuarie 2003 drepturilor pacientului Textul actului publicat în M.Of. nr. 51/29 ian. 2003 Parlamentul României adoptă prezenta lege. CAPITOLUL I Dispoziţii generale Art. 1. – În sensul prezentei legi: a) prin pacient se înţelege persoana sănătoasă sau bolnavă care utilizează serviciile de sănătate;b) prin discriminare se înţelege distincţia care se face între persoane aflate în situaţii similare pe baza rasei, sexului, vârstei, apartenenţei etnice, originii naţionale sau sociale, religiei, opţiunilor politice sau antipatiei personale;c) prin îngrijiri de sănătate se înţelege serviciile medicale, serviciile comunitare şi serviciile conexe actului medical;d) prin intervenţie medicală se înţelege orice examinare,…
Read more →

1 2