Plasmă… sau LED?

Întrucât media abundă de mesaje și campanii dătătoare de false speranțe de genul ”Plasma este viață”, am sa fac o scurtă trecere în revistă a datelor medicale referitoare la infecția cu SARS-CoV-2 și la opțiunile terapeutice existente. Infecția cu SARS-CoV-2 este cauzată de acest nou coronavirus (2019-nCov, 2019 – novel coronavirus, SARS-CoV-2, Severe Acute Respiratory […]

Paturi de Terapie Intensivă.

“Planul pe săptămâna asta prevede o creştere a capacităţii de tratare cu cel puţin 200 de paturi. Am discutat, pe săptămâna asta sunt cel puţin 200 paturi, sunt soluţii pe care le-am gândit pe fiecare regiune şi pe Bucureşti. Am discutat şi despre posibilitatea creşterii paturilor la Terapie Intensivă şi de ventilatoare”. Presupunând că pacienții […]

Update Italia 04/11/2020

Despre mortalitatea legată de SARS-Cov-2 în Italia: până la 04 noiembrie – 39052 decedați având virusul, vârsta medie 80 ani, mediana 82, numărul mediu de boli preexistente 3.5 (mediana 3), în ordinea descrescătoare a frecvenței: hipertensiune arterială, diabet zaharat, cardiopatie ischemică, fibrilație atrială, demență, insuficiență cardiacă, insuficiență renală cronică. Nu am găsit date similare de […]

Asimptomatici

De cine să ne ferim? Întrucât testarea PCR pentru SARS-CoV-2 are multiple impedimente (necesită personal înalt specializat și aparatură și reactivi particulari, durează relativ mult prelucrarea probei până la obținerea rezultatului, cost semnificativ), comunitatea științifică s-a preocupat de testarea cât mai țintită a populației pentru a descoperi, cu un număr limitat de teste, cât mai […]

Update COVID-19 07/05/2020

Cum stăm în 7/5/20 cu pandemia? În prezent NU există nici un tratament specific eficient al COVID-19: nici antiviralele (lopinavir/ritonavir, daunavir/cobicistat nu mai sunt recomandate, remdesivirul încă se mai testează), nici plasma convalescenților (nu a dovedit beneficii în privința scăderii mortalității, cum nu a dovedit nici în cazul ultimei epidemii de Ebola). Imunoglobulinele specifice mai […]

Keep calm and read.

Mi-am pus pe hârtia virtuală câteva recomandări care sper să ajute amicii mei nemedici: 1. Nici un medicament nu este în mod particular eficient și aprobat în tratamentul coronavirusului actual. Sunt multe încercări care se adresează atât virusului, cât și răspunsului organelor afectate de acesta. 2. Combinațiile de medicamente încercate sunt gândite diferențiat pentru grade […]

Italia 06/03/2020

Ca să vă relaxați: la momentul analizei 6/3/2020, vârsta medie a pacienților decedați cu COVID-19 (155) era 81,4 ani și peste două treimi cu 3 sau mai multe patologii preexistente (media generală de 3,6 boli cronice/pacient). Între 50 și 59 ani mortalitatea 0,1% (2 pacienți), iar sub 50 ani nu s-a înregistrat nici un deces. […]

Drepturile şi obligaţiile asiguraţilor.

Asiguratii au dreptul la un pachet de servicii de baza, in conformitate cu Legea nr. 95 / 2006 privind reforma in domeniul sanatatii, Titlul VIII Asigurarile sociale de sanatate, Art. 218. Pachetul de servicii de baza este stabilit prin contractul-cadru elaborat de CNAS, in colaborare cu organizatiile implicate in sistem. Proiectul se avizeaza de Ministerul […]

Legea drepturilor pacientului

LEGEA nr.46 din 21 ianuarie 2003 drepturilor pacientului Textul actului publicat în M.Of. nr. 51/29 ian. 2003 Parlamentul României adoptă prezenta lege. CAPITOLUL I Dispoziţii generale Art. 1. – În sensul prezentei legi: a) prin pacient se înţelege persoana sănătoasă sau bolnavă care utilizează serviciile de sănătate;b) prin discriminare se înţelege distincţia care se face […]