Drepturile şi obligaţiile asiguraţilor.

Asiguratii au dreptul la un pachet de servicii de baza, in conformitate cu Legea nr. 95 / 2006 privind reforma in domeniul sanatatii, Titlul VIII Asigurarile sociale de sanatate, Art. 218. Pachetul de servicii de baza este stabilit prin contractul-cadru elaborat de CNAS, in colaborare cu organizatiile implicate in sistem. Proiectul se avizeaza de Ministerul […]

Legea drepturilor pacientului

LEGEA nr.46 din 21 ianuarie 2003 drepturilor pacientului Textul actului publicat în M.Of. nr. 51/29 ian. 2003 Parlamentul României adoptă prezenta lege. CAPITOLUL I Dispoziţii generale Art. 1. – În sensul prezentei legi: a) prin pacient se înţelege persoana sănătoasă sau bolnavă care utilizează serviciile de sănătate;b) prin discriminare se înţelege distincţia care se face […]

Anestezia loco-regională

Anestezia locală presupune injectarea anestezicului local la nivelul zonei ce urmează a fi traumatizată (intervenţia chirurgicală este un traumatism). De obicei este facută de chirurgi pentru mici intervenţii şi nu voi insista asupra ei. Anestezia regională este utilizată pentru a face insensibilă la durere acea parte a corpului care urmează a fi supusă unei intervenţii chirurgicale, de exemplu piciorul, coapsa, braţul etc. Există câteva avantaje ale anesteziei loco-regionale: este anulată senzaţia de durere fără a se pierde conştienţa, reacţii adverse mai puţine comparativ cu anestezia generală (lipsesc durerea de gât, greţurile, vărsăturile şi dezorientarea). Păstrarea stării de conştienţă este utilă în special în experienţa reprezentată de naşterea prin operaţia cezariană, sau când pacientul se teme de adormirea din cadrul anesteziei generale. După anestezia regională, analgezia durează o perioadă de timp mai lungă.

Anestezia generală

Anestezia generală este tehnica în care pacientul este nu este conştient (hipnoză), nu percepe durerea (analgezie) şi nu îşi aminteşte nimic din timpul intervenţiei chirurgicale (amnezie). În funcţie de tipul intervenţiei musculare, poate fi necesară şi relaxarea musculaturii pacientului. Anestezia generală se face utilizând medicamente administrate pacientului pe cale endovenoasă (prin perfuzie), pe cale respiratorie (prin aparatul de anestezie) sau prin combinarea celor două modalităţi. Se începe întotdeauna prin ataşarea pacientului la monitorul aparatului de anestezie şi masurarea parametrilor bazali ai pacientului (tensiunea arterială, pulsul, saturaţia în oxigen a sângelui periferic, frecvenţa respiratorie).