Update Italia 04/11/2020

Despre mortalitatea legată de SARS-Cov-2 în Italia: până la 04 noiembrie – 39052 decedați având virusul, vârsta medie 80 ani, mediana 82, numărul mediu de boli preexistente 3.5 (mediana 3), în ordinea descrescătoare a frecvenței: hipertensiune arterială, diabet zaharat, cardiopatie ischemică, fibrilație atrială, demență, insuficiență cardiacă, insuficiență renală cronică. Nu am găsit date similare de […]

Update COVID-19 07/05/2020

Cum stăm în 7/5/20 cu pandemia? În prezent NU există nici un tratament specific eficient al COVID-19: nici antiviralele (lopinavir/ritonavir, daunavir/cobicistat nu mai sunt recomandate, remdesivirul încă se mai testează), nici plasma convalescenților (nu a dovedit beneficii în privința scăderii mortalității, cum nu a dovedit nici în cazul ultimei epidemii de Ebola). Imunoglobulinele specifice mai […]

Italia 06/03/2020

Ca să vă relaxați: la momentul analizei 6/3/2020, vârsta medie a pacienților decedați cu COVID-19 (155) era 81,4 ani și peste două treimi cu 3 sau mai multe patologii preexistente (media generală de 3,6 boli cronice/pacient). Între 50 și 59 ani mortalitatea 0,1% (2 pacienți), iar sub 50 ani nu s-a înregistrat nici un deces. […]

Legea drepturilor pacientului

LEGEA nr.46 din 21 ianuarie 2003 drepturilor pacientului Textul actului publicat în M.Of. nr. 51/29 ian. 2003 Parlamentul României adoptă prezenta lege. CAPITOLUL I Dispoziţii generale Art. 1. – În sensul prezentei legi: a) prin pacient se înţelege persoana sănătoasă sau bolnavă care utilizează serviciile de sănătate;b) prin discriminare se înţelege distincţia care se face […]