Drepturile şi obligaţiile asiguraţilor

Despre anestezie Forums Întreabă anestezistu Drepturile şi obligaţiile asiguraţilor

Viewing 0 reply threads
 • Author
  Posts
  • #196
   administrator
   Keymaster

   Câţi dintre dvs ştiaţi că :

   ART. 211
   (1) Sunt asiguraţi, potrivit prezentei legi, toţi cetăţenii români cu domiciliul în
   ţară, precum şi cetăţenii străini şi apatrizii care au solicitat şi obţinut prelungirea
   dreptului de şedere temporară sau au domiciliul în România şi fac dovada plăţii
   contribuţiei la fond, în condiţiile prezentei legi. În această calitate, persoana în
   cauză încheie un contract de asigurare cu casele de asigurări de sănătate, direct sau
   prin angajator, al cărui model se stabileşte prin ordin al preşedintelui CNAS cu
   avizul consiliului de administraţie.

   A văzut cineva ce prevede un astfel de contract? sau probabil aceleaşi  îngrijiri medicale de cea mai înaltă calitate de care societatea dispune…

   ART. 222
   Fiecare asigurat are dreptul de a fi informat cel puţin o dată pe an, prin casele de
   asigurări, asupra serviciilor de care beneficiază, a nivelului de contribuţie personală
   şi a modalităţii de plată, precum şi asupra drepturilor şi obligaţiilor sale.

   Asta se întâmplă activ sau pasiv?

Viewing 0 reply threads
 • You must be logged in to reply to this topic.

One thought on “Drepturile şi obligaţiile asiguraţilor